ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто деякі особливості навчального процесу студентів – заочників, проаналізовані переваги проблемного навчання як засобу підвищення рівня уваги до теми, що вивчається.Some features of the educational process of part-time students are considered, the advantages of problem-based learning as a means of increasing the level of attention to the topic being studied are analyzed.
Опис
Ключові слова
проблемне навчання, проблемна ситуація, увага, заочна форма навчання, рroblem-based learning, problem situation, attention, distance learning
Цитування
Використання методу проблемного навчання для студентів заочного відділення / Н. В. Глейзер, В. М. Сергєєв, О. В. Ставицька, Я. Є. Заніборщ // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 272–273.