Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8198
Title: ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Other Titles: USING THE PROBLEM LEARNING METHOD FOR STUDENTS OF THE CORRESPONDENCE DEPARTMENT
Authors: Глейзер, Н. В.
Сергєєв, В. М.
Ставицька, О. В.
Заніборщ, Я. Є.
Keywords: проблемне навчання
проблемна ситуація
увага
заочна форма навчання
рroblem-based learning
problem situation
attention
distance learning
Issue Date: 23-Nov-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Використання методу проблемного навчання для студентів заочного відділення / Н. В. Глейзер, В. М. Сергєєв, О. В. Ставицька, Я. Є. Заніборщ // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 272–273.
Abstract: Розглянуто деякі особливості навчального процесу студентів – заочників, проаналізовані переваги проблемного навчання як засобу підвищення рівня уваги до теми, що вивчається.Some features of the educational process of part-time students are considered, the advantages of problem-based learning as a means of increasing the level of attention to the topic being studied are analyzed.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8198
Appears in Collections:Кафедра фізики і хіміїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.