СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОБУДОВИ ВЕБ-САЙТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано перспективні тренди у веб-дизайні, пов’язані із структурою сайтів; їх графічним оформленням; використанням графіки, фото та відео; спеціальними засобами веб-дизайна. Зауважується, успіх веб-розробок значною мірою залежить від того, чи враховуються розробниками актуальні тренди та тенденції веб-дизайна, тому їх вивчення – вагома складова їх професійної діяльності. The article considers analyzes promising trends in web design related to the structure of sites; their graphic design; using graphics, photos and videos; special web design tools. It is noted that the success of web development largely depends on whether developers take into account current trends and trends in web design, so their study is an important component of their professional activities.
Опис
Ключові слова
ІТ-галузь, веб-розробка, веб-дизайн, тренди, тенденції, веб-розробники, IT industry, web development, web design, trends, tendencies, web developers
Цитування
Шакуров Є. О. Сучасні тенденції побудови веб-сайтів / Є. О. Шакуров, В. К. Пономарьова // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 242–246.