ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ РОЗРОБКИ ВІЗУАЛЬНИХ НОВЕЛ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Візуальна новела – жанр комп’ютерної гри, підвид тек- стового квесту. Комплексне поєднання зображення, тексту та звуку надає можливість покращити сприйняття інформації. Наведено основні етапи створення візуальної новели. Схарактеризовано середовища, за допомогою яких можна створити дидактичні засоби у вигляді візуальних новел.The visual novel has prospects in the educational process. If you want to create a graphic novel successfully, you need to determine from the beginning the environment where you can produce it. This paper presents some surroundings in which you can successfully realize the creative potential when creating visual novels.
Опис
Ключові слова
візуалізація, візуальні новели, середовища розробки, visual short stories, development environments, visualization
Цитування
Остапенко Л. П. Інструментальні засоби розробки візуальних новел / Л. П. Остапенко, Д. В. Калініченко // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків, 2022. – С. 197–199.