МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ ІНФОРМАТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто методичні рекомендації до реалізації змістових ліній інформатичної освітньої галузі в ракурсі впровадження нового Державного стандарту початкової освіти.Methodical recommendations for the implementation of the content lines of the information education sector in the perspective of the implementation of the new State standard of primary education are considered.
Опис
Ключові слова
змістові лінії, інформатика, початкова школа, semantic lines, computer science, primary school
Цитування
Андрієвська В. М. Методичні рекомендації до реалізації змістових ліній інформатичної освітньої галузі в початковій школі / В. М. Андрієвська, Л. Р. Постельняк // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків : [Б.в.], 2022. – С. 176–179.