ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ВИНИКНЕННЯ ПОНЯТТЯ ПОХІДНОЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
In the article the author provides information about the history of development and the emergence of the concept of derivative. It is proved that the origin of the concept of a derivative was the question of determining, calculating the velocity and its acceleration, which led to the connection between the problem of calculating the velocity of a moving body and the problem of tangent to the curve describing the dependence of time. У статті автором надано інформацію про історію розвитку та виникнення поняття похідної. Доведено, що виникненню поняття похідної стало питання щодо визначення, обчисленні швидкості руху та його прискорення, яке призвело до встановлення зв’язку між завданням про обчислення швидкості тіла, що рухається, і завданням про проведення дотичної до кривої, що описує залежність пройденої відстані часу.
Опис
Ключові слова
освітній процес, математика, учні, обернені тригонометричні функції, шкільний курс алгебри, educational process, mathematics, students, inverse trigonometric functions, school course of algebra
Цитування
Історія розвитку та виникнення поняття похідної / О. Д. Чібісова, А. М. Безпала, В. З. Грищенко, І. В. Чуприна // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 146–148.