З ІСТОРІЇ ЧИСЕЛ (МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Математичні основи інформатики – складова сучасного шкільного курсу інформатики. Використання історичного матеріалу дозволяє познайомити учнів зі шляхом, логікою, взаємозв’язком та взаємопроникненням математичної та інформатичної наук. У роботі систематизовано матеріали щодо історії та типології чисел, історії позначення та запису чисел, цікаві факти про числа. Mathematical foundations of computer science – a component of the modern school course of computer science. The use of historical material allows students to get acquainted with the path, logic, relationship and interpenetration of mathematical and information sciences. The paper systematizes materials on the history and typology of numbers, the history of notation and notation of numbers, interesting facts about numbers.
Опис
Ключові слова
математичні основи інформатики, історія чисел, типологія чисел, історія позначення чисел, цікаві факти про числа, mathematical bases of computer science, history of numbers, typology of numbers, history of notation of numbers, interesting facts about numbers
Цитування
Сіра І. Т. З історії чисел (математичні основи інформатики) / І. Т. Сіра, В. К. Пономарьова // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 137–140.