ЧИСЛА ФІБОНАЧЧІ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто питання з історії математики Середньовіччя, задача з якої виникає послідовність Фібоначчі, та наведені деякі властивості чисел Фібоначчі. The paper considers the question of the history of mathematics of the Middle Ages, the problem of which gives rise to the Fibonacci sequence, and presents some properties of Fibonacci numbers.
Опис
Ключові слова
«Книга про абаке», числа Фібоначчі, ряд Фібоначчі, задача про кроликів, властивості чисел Фібоначчі, «золотий перетин», Fibonacci numbers, Fibonacci series, the problem of rabbits, properties of Fibonacci numbers, «gold section»
Цитування
Сіра І. Т. Числа Фібоначчі та їх властивості / І. Т. Сіра, А. С. Галяс, О. С. Рой // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 128–130.