ЩОДО ДЕФІНІЦІЇ «ФУНКЦІЯ»: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах з’ясовано суть дефініції «функція», висвітлено ґенезу розвитку поняття задля з’ясування можливостей використання означеного феномену в подальшому вивченні дисциплін природничо-математичного циклу, в розв’язуванні великого класу практичних задач.The theses found out the essence of the definition of «function », highlighted the genesis of development of the concept for the sake of to clarify the possibilities of using this phenomenon in the further study of the disciplines of the natural-mathematical cycle, in solving a large class of practical problems.
Опис
Ключові слова
функція, область визначення, область значень, графік функції, function, definition area, value area, function graph
Цитування
Дейніченко Г. В. Щодо дефініції «функція»: історичний аспект / Г. В. Дейніченко, Л. О. Шитикова, А. М. Покусай // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С.124–126.