ФОРМУВАННЯ У ЗДОБУВАЧІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УМІНЬ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглядаються питання щодо дослідження проблеми навчання учнів методу математичного моделювання на уроках математики. Розкрито методичні підходи до формування в учнів навичок побудови математичних моделей у процесі розв’язування прикладних задач. Issues related to the study of the problem of teaching students the method of mathematical modeling in mathematics lessons are considered. Methodical approaches to the formation of students’ skills of creating mathematical models in the process of solving applied problems are revealed.
Опис
Ключові слова
математичне моделювання, прикладна задача, побудова математичної моделі, етапи розв’язування прикладної задачі, mathematical modeling, applied problem, creation of mathematical model, stages of solving applied problem
Цитування
Простакова Ю. С. Формування у здобувачів базової середньої освіти умінь математичного моделювання / Ю. С. Простакова // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 85–87.