Функціювання морфологічних одиниць як евфемізмів / дисфемізмів в аспекті граматики оцінки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті описано особливості функціювання морфологічних одиниць як евфемізмів / дисфемізмів в аспекті граматики оцінки в сучасній українській мові. Для аналізу обрано поліфункційні засоби, які репрезентують механізми з полярними аксіологічними смислами, що дає змогу змінювати аксіологічний вектор уживання мовного засобу в конкретній ситуації спілкування. У результаті дослідження засвідчено використання форм середнього роду як евфемізмів і числових форм (удаваної пошанності, однини агресивної) як дисфемізмів у процесі моделювання оцінних значень. Interest in modelling of secondary semantic meanings dates back to ancient times. Еuphemisms and dysphemisms attract attention among other tropes based on the secondary nomination. Their study in the aspect of the expression of estimation is relevant in modern linguistics. The purpose of this article is to characterise the features of functioning of morphological units as euphemisms / dysphemisms in the aspect of the grammar of estimation in modern Ukrainian language. This aim involves solving the following tasks: 1) to describe the specifics of the use of neuter gender forms as euphemisms in the process of modelling of estimation; 2) to highlight the features of the use of number forms as dysphemisms for the expression of axiological meanings. Creation of euphemistic and dysphemic substitutes occurs at different language levels. Multifunctional means with polar axiological meanings were selected for the analysis that allows changing the axiological vector of using the language in a specific communicative situation. The study has shown the use of neuter gender forms as euphemisms and number forms (respectful plural, aggressive singular) as dysphemisms in the process of modelling of estimation in modern Ukrainian language. Negative estimation of neuter gender forms is euphemized due to the existence of parallel neuter gender forms with a positive estimation in the linguistic consciousness of communicators. Positive estimation of grammatical ludisms is dysphemized (pretended respect, aggressive singular) due to a change in the communicative intention to use forms, the lack of grounds to express respect / intimization. Names, which emerge as a result of the figurative usage, indicate the versatility of the language sign and contribute to the development of the language system. The actualization of other morphological means in the process of tropes modelling in terms of linguoaxiology is going to be characterized eventually.
Опис
Ключові слова
морфологічна одиниця, оцінка, евфемізм, дисфемізм, граматика оцінки, morphological unit, estimation, euphemism, dysphemism, the grammar of estimation
Цитування
Халіман О. В. Функціювання морфологічних одиниць як евфемізмів / дисфемізмів в аспекті граматики оцінки / О. В. Халіман // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 155–165. – DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2020.53.14