Інтерпретація внутрішньої форми біблійних фразеологізмів – актуальна проблема теолінгвістики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У пропонованій статті розглядається вплив лінгвістичних ідей О. Потебні на становлення української теолінгвістики, важливість учення про внутрішню форму слова для інтерпретації значення біблійних фразеологізмів, розкриття механізмів семантичних девіацій. Висновкуємо, що серед бібліїзмів є чималий пласт бібліїзмів-радянізмів. Незрозумілість висловів із затемненою внутрішньою формою була стимулом до стилістичного переміщення деяких бібліїзмів в несакральну сферу, а самі постбіблійні вислови стали вживатися зі значенням, омонімічним до первинного. Наявність прозорої внутрішньої форми спричиняє появу нових бібліїзмів у сучасних мовах. Theolinguistics as a scientific field that studies the interaction of language and religion has a multi-vector nature, aimed at the phenomenon of biblicality — the influence of the Bible on the Ukrainian language at all levels of the language system. O. Potebnya’s ideas, his thoughts on the connection of human consciousness with the language, mythical and non-mythical forms of consciousness and thinking played an important role in the formation of Ukrainian theolinguistics. A significant part of the transliteration of biblical phraseology has variants that arose as a result of the tendency to repel from Church Slavonicism. That was predetermined with the obscure internal form which wass connected with the usage of opaque lexemes, Church Slavonicisms. The study of the internal form of the word is important for the interpretation of the meaning of biblical phraseology, the disclosure of the mechanisms of semantic deviations related to the process of functioning of biblicalisms. The obscure internal form causes the appearance of “conservative”-biblicalisms, which as actualized units are often subject to dysfunctional use, culturological and linguistic distortions. Phraseological biblicalisms with archaic components and, accordingly, an obscure internal form, can undergo noticeable formal and semantic deformations, which even lead to the formation of special phraseological units, which are common only in some languages. Obscure internal form allows the appearance of a special group — biblical-Sovietisms. We conclude that there is a considerable layer of biblical-Sovietisms among biblicalisms. The incomprehensibility of the expressions with the obscure internal form was a stimulus to stylistic shift of some biblicalisms into non-sacramental sphere. The post-biblicalisms were used with the homonymous meaning to their original one. The presence of an obscure internal form leads to the appearance of new biblicalisms in modern languages.
Опис
Ключові слова
бібліїзм, бібліїзм-радянізм, внутрішня форма, семантична девіація, теолінгвістика, церковнослов’янізм, biblicalism, biblical-Sovietisms, internal form, semantic deviation, theolinguistics, Church Slavonicism
Цитування
Піддубна Н. В. Інтерпретація внутрішньої форми біблійних фразеологізмів – актуальна проблема теолінгвістики / Н. В. Піддубна // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 28–40. – DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2020.53.03