Українська політична нація в контексті державотворення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В доповіді надано аналіз стану української національної ідентичності. Автор стверджує, що недовикористано ресурси для формування та зміцнення сприятливої для суспільства, держави цілісної національної ідентичності. Разом із тим, очевидно, що для національних інтересів держави необхідно, аби ця загальноукраїнська ідентичність за впливом мала б бути потужнішою, аніж ідентичності окремих етнічних, культурних спільнот українського суспільства.
Опис
Ключові слова
українська нація, формування політичної нації в Україні, українська національна ідентичність, the Ukrainian nation, the formation of a political nation in Ukraine, Ukrainian national identity
Цитування
Луценко М. В. Українська політична нація в контексті державотворення / М. В. Луценко// Українське державотворення: історичний аспект : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 28 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – С. 156–160.