Освіта збереже Україну!

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику відображено тези I Всеукраїнських Прокопенківських читань, присвячених ушануванню пам’яті доктора педагогічних наук, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України, заслуженого працівника народної освіти України, Почесного громадянина м. Харкова Прокопенка Івана Федоровича. Він містить роздуми і спогади, пов’язані з постаттю великого педагога сучасності, його думками про націєтворчу місію Вчителя, роль педагогічних університетів як унікальних освітньо-виховних і культурно-духовних центрів підготовки вчителів. Матеріали стануть у пригоді науковцям, учителям, докторантам, аспірантам, викладачам закладів вищої освіти, практичним працівникам у галузі освіти. The collection reflects the theses of the 1st All-Ukrainian Pro-Kopenki readings dedicated to commemoration in memory of Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Honored Worker of Public Education of Ukraine, Honorary Citizen of Kharkiv Ivan Fedorovych Prokopenko. It contains reflections and memories related to the figure of a great teacher modernity, his thoughts on the nation-building mission of the Teacher, the role of pedagogical universities as unique educational and cultural and spiritual centers for teacher training. The materials will be useful to scientists, teachers, doctoral students, graduate students, and teachers of institutions higher education, practical workers in the field of education.
Опис
Ключові слова
Прокопенко І. Ф., педагогічна освіта, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, підготовка вчителів, вища освіта, вальдорфська педагогіка, якість освіти, виховна робота, освітні технології, дидактика вищої школи, I. F. Prokopenko, teacher education, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, teacher training, higher education, Waldorf pedagogy, quality of education, educational work, educational technologies, higher school didactics
Цитування
Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – 399 с. : портр.