MODERN METHODS OF ENZYMES DETERMINATION IN BIOLOGICAL OBJECTS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Modern methods of enzymes determination mostly include photometry, electrophoresis, and enzyme-linked immunosorbent assay. Photometric methods of optical physicochemical analysis are divided into two groups: absorption and emission photometry. Absorption photometry is a method based on determining the degree of attenuation of monochromatic light flux due to selective absorption of light by solute. The basic law of photometry is the Lambert-Behr law, which is formulated as follows: the logarithm of the ratio of the intensity in light flux passing through solution to the intensity in light flux coming out of solution is directly proportional to the concentration of the substance and the thickness of the absorbing layer. Сучасні методи визначення ферментів переважно включають фотометрію, електрофорез та імуноферментний метод. Фотометричні методи оптичного фізико-хімічного аналізу поділяють на дві групи: абсорбційну та емісійну фотометрію. Абсорбційна фотометрія — метод, заснований на визначенні ступеня ослаблення монохроматичного світлового потоку внаслідок вибіркового поглинання світла розчиненою речовиною. Основним законом фотометрії є закон Ламберта-Бера, який формулюється так: логарифм відношення інтенсивності світлового потоку, що проходить через розчин, до інтенсивності світлового потоку, що виходить з розчину, прямо пропорційний концентрації речовини і товщини поглинаючого шару.
Опис
Ключові слова
enzymes, photometry, electrophoresis, enzyme-linked immunosorbent assay, ферменти, фотометрія, електрофорез, імуноферментний аналіз
Цитування
Plastun O. S. Modern methods of enzymes determination in biological objects / O. S. Plastun, Ya. M. Stiba, R. I. Kratenko // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 248–251.