Особливості договору перевезення вантажу залізничним транспортом

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто порядок та особливості виконання договору перевезення вантажу залізничним транспортом. Договір перевезення вантажу залізничним транспортом вважається виконаним, якщо дотримано всіх умов, передбачених цих договором або транспортною накладною. Накладна є обовʼязковою двосторонньою письмовою формою угоди на перевезення вантажу, яка укладається між відправником та залізницею на користь третьої сторони – одержувача. Накладна одночасно є договором застави вантажу для забезпечення гарантії внесення належної провізної плати та інших платежів за перевезення. Накладна супроводжує вантаж на всьому шляху перевезення до станції призначення, де видається одержувачу разом з вантажем. The article examines the procedure and features of the contract for the carriage of goods by rail. The contract for the carriage of goods by rail transport is considered fulfilled if all the conditions stipulated by this contract or the waybill are met. A bill of lading is a mandatory bilateral written form of cargo transportation agreement concluded between the sender and the railway for the benefit of a third party - the consignee. The bill of lading is at the same time a contract of pledge of the cargo to ensure the payment of the appropriate freight charges and other payments for transportation. The consignment note accompanies the cargo on the entire transportation route to the destination station, where it is issued to the consignee together with the cargo.
Опис
Ключові слова
договірне право, підприємницька діяльність, перевезення вантажу, договір, contract law, entrepreneurship, cargo transportation, contract
Цитування
Сприндис С. І. Особливості договору перевезення вантажу залізничним транспортом / С. І. Сприндис, Я. С. Протопопова // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 250–253.