Labor law transfer labor law field of application

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article discusses the issue of labor law, the scope of application of labor law. The scope of labor law from the point of view of the subject is the above-mentioned distinction between individual labor law and collective labor law. В статті розглянуто питання трудового права, сфера застосування трудового права. Сфера застосування трудового права з точки зору предмета – це вищезазначене розмежування між індивідуальним трудовим правом і колективним трудовим правом.
Опис
Ключові слова
labor law, employment contract, Turkish law, employers, student works, трудове право, трудовий договір, законодавство Туреччини, роботодавці, студентські роботи
Цитування
Ridvan Işik. Labor law transfer labor law field of application / Işik Ridvan // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 174–179.