Social change in Turkey on labor relations effects

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article discusses the issue of social changes in Turkey on labor relations between the employer and the employee. В статті розкрито питання соціальних змін в Туреччині на трудові відносини між роботодавцем та працівником.
Опис
Ключові слова
labor relations, Turkish legislation, employment contract, employees, employers, student works, трудові відносини, Турецьке законодавство, трудовий договір, працівники, роботодавці, студентські роботи
Цитування
Yilmaz Нüseyi̇n. Social change in Turkey on labor relations effects / Нüseyi̇n Yilmaz // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 158–162.