Освіта як фактор працевлаштування випускників закладу освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто питання про працевлаштування випускників закладу освіти. Молодь – це складова робочої сили, додатковий потенціал, що невдовзі може істотно вплинути на поліпшення економічного та соціального стану громади та відродження національно-духовного надбання українського народу. Повинен бути зв’язок між освітніми установами та працедавцями, і навчальною програмою та вимогами ринку праці. The article deals with the issue of employment of graduates of the educational institution. Youth is a component of the labor force, an additional potential that can soon significantly affect the improvement of the economic and social condition of the community and the revival of the national and spiritual heritage of the Ukrainian people. There must be a link between educational institutions and employers, and the curriculum and labor market requirements.
Опис
Ключові слова
освіта в Україні, працевлаштування випускників, ринок праці, аспірантські роботи, education in Ukraine, employment of graduates, labor market, postgraduate works
Цитування
Нестерович О. С. Освіта як фактор працевлаштування випускників закладу освіти / О. С. Нестерович // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 110–112.