Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7724
Title: Проблеми реалізації права на зайнятість в умовах воєнного стану
Other Titles: Problems of implementing the right to employment under martial law
Authors: Шабанов, Р. І.
Keywords: трудове право
зайнятість населення
воєнний стан
labour law
employment
martial law
Issue Date: 21-May-2022
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Шабанов Р. І. Проблеми реалізації права на зайнятість в умовах воєнного стану / Р. І. Шабанов // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 55–57.
Abstract: В статті розглянуто реалізацію права на зайнятість в умовах воєнного стану. Компенсація втрати роботи для осіб, що залишились на території Україні, поки що здійснюється системою соціальної допомоги. Проте держава наразі потребує відновлення реального виробництва, максимального залучення працездатного населення до оплачуваної роботи. Відповідно, пропонується створити урядову Концепцію зайнятості в умовах воєнного стану, впровадження якої має як підтримати економічний стан населення, так і обороноздатність держави. The article examines the realisation of the right to employment under martial law. Compensation for loss of employment for persons remaining on the territory of Ukraine, is so far carried out by the system of social assistance. However, the state requires the restoration of real production, the maximum involvement of the able-bodied population in The State, however, demands the restoration of real production and the maximum involvement of the able-bodied population in paid work. Accordingly, it is proposed to create a government concept of employment under martial law, the implementation of which should both support the economic condition of the population and the defence capacity of the state.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7724
ISBN: 978-617-7988-13-6
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. Процевського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шабанов Р. І. Проблеми реалізації права .pdf702.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.