Соціально-педагогічна діяльність з профілактики тютюнопаління серед підлітків в умовах загальноосвітнього навчального закладу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Визначена соціально-педагогічна діяльність з профілактики тютюнопаління серед підлітків в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Определена социально-педагогическая деятельность по профилактике табакокурения среди подростков в условиях общеобразовательного учебного заведения.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, профілактика тютюнопаління, підлітки, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, профилактика табакокурения, подростки, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, prevention of smoking, adolescents, general educational institutions, student work
Цитування
Панченко О. А. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики тютюнопаління серед підлітків в умовах загальноосвітнього навчального закладу / О. А. Панченко // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 34.