Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7705
Title: Духовний світ людини на війні
Other Titles: The spiritual world of man is at war
Authors: Приходько, В.
Солошенко-Задніпровська, Н.
Keywords: Мансерон Клод
духовний світ людини
проза війни
Manseron Claude
the spiritual world of man
war prose
Issue Date: 18-May-2022
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Приходько В. Духовний світ людини на війні / В. Приходько, Н. Солошенко-Задніпровська // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 127–129.
Abstract: В статті розглянуто відтворення духовного світу людини на війні, зрушень, зворотів, що відбуваються в людській душі під впливом найгіршого з лих. Саме під час війни ми маємо ознаки розкриття духовного світу людини. Автори статті звернулися до історичної пам‘яті, коли отрута головнокомандувача країни-загарбниці розповсюджується на перебіг і хід війни, на прикладі твору «Барабан Бородіна» Клода Мансерона про переломний період французької історії. Жорстока проза війни 2022 року не йде в жодне порівняння з описаними подіями французького історика та письменника К. Мансерона, крізь його призму стонів, болю, крику душі. The article examines the reproduction of man's spiritual world in war, the shifts, turns that take place in the human soul under the influence of the worst of disasters. It is in times of war that we have the signs of a revelation of man's spiritual world. The authors of the article turned to historical memory, when the poison of the invading country's commander-in-chief spreads over the course and course of the war, using the example of Claude Mancéron's The Drum of Borodin as an example of the The brutal prose of the war of 2022 does not compare with the events described by the French historian and writer C. Mancéron, through its prism of groans, pain and the cry of the soul.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7705
Appears in Collections:Кафедра теорії і практики англійської мовиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.