Фізичне виховання з елементами фехтування на факультеті іноземної філології

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях викладені основні положення теорії та практики проведення занять з фізичного виховання з елементами фехтування для студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Автори приділили увагу як висвітленню теоретичної частини проведення занять, так і навели конкретні фізичні вправи для навчання та закріплення технічних прийомів фехтування та розвитку фізичних якостей; навели приклади фізкультурних хвилинок українською та англійською мовами; розкрили послідовність організації та проведення туристичного походу вихідного дня зі студентами. Весь матеріал, наведений у методичних рекомендаціях відповідає змісту навчальної програми дисципліни «Фізичне виховання з елементами фехтування» для студентів факультету іноземної філології ХНПУ імені Г. С. Сковороди. The methodological recommendations outline the main provisions of the theory and practice of physical education classes with fencing elements for students of the faculty of foreign philology of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The authors paid attention to both to cover the theoretical part of the exercise and also presented concrete physical exercises for fencing training and consolidation of fencing techniques and development of physical qualities. The authors also gave examples of the physical training minutes in Ukrainian and English; revealed the sequence of organization and conduct of a hiking trip on a weekend with students. The whole material, given in the methodical recommendations corresponds to the content of the curriculum physical training with fencing elements" for students Faculty of Foreign Philology of H. S. Skovoroda KhNPU.
Опис
Ключові слова
фехтування, фізичне виховання, англійська мова, методичні рекомендації, fencing, physical education, English language, methodological guidelines
Цитування
Несен О. О. Фізичне виховання з елементами фехтування на факультеті іноземної філології : метод. рек. для студ. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / О. О. Несен, В. Г. Клименченко. – Харків : [б. в.], 2020. – 42 с.