Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7681
Title: Провідні комунікативні стратегії наукового дискурсу: стратегія переконання
Other Titles: Leading communicative strategies of scientific discourse: the strategy of persuasion
Authors: Невська, Ю.
Губа, О.
Keywords: наукова комунікація
науковий дискурс
науковий стиль
інтенційність
стратегія
комунікативна лінгвістика
scientific communication
scientific discourse
scientific style
intentionality
strategy
communicative linguistics
Issue Date: 18-May-2022
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Невська Ю. Провідні комунікативні стратегії наукового дискурсу: стратегія переконання / Ю. Невська, О. Губа // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 174–177.
Abstract: У роботі проаналізовано провідні комунікативні стратегії наукового дискурсу: стратегія переконання. Процес наукового пізнання й наукової комунікації відзначається високим ступенем результативності. Результатом наукової комунікації є науковий дискурс. Комунікативна стратегія переконання є однією з провідних стратегій наукового дискурсу. Її реалізація невідривно пов‘язана з реалізацією стратегії аргументації. Успішність застосування автором наукової публікації стратегії переконання має формальний вимір – індекс цитування. I artikeln analyseras den ledande kommunikativa strategin i den vetenskapliga diskursen: övertalningsstrategin. Processen för vetenskaplig kunskap och vetenskaplig kommunikation kännetecknas av en hög grad av effektivitet. Resultatet av den vetenskapliga kommunikationen är den vetenskapliga diskursen. Den kommunikativa strategin att övertyga är en av de viktigaste strategierna i den vetenskapliga diskursen. Genomförandet av den är oupplösligt kopplat till genomförandet av argumentationsstrategin. Hur väl författaren till en vetenskaplig publikation lyckas tillämpa en övertygande strategi har ett formellt mått – citeringsindexet.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7681
Appears in Collections:Кафедра англійської фонетики і граматикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.