Феномен прізвиська монарха як лінгво-культурологічна категорія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автор статті досліджує феномен прізвиська монарха як лінгво-культурологічну категорію. У 50-ті роки XX століття з‘явилася філософська теорія Е. Канторовича про те, що будь-який король поєднує в собі два тіла, а саме: природне тіло і політичне тіло. Вона набула великої популярності серед істориків та філософів і, що буває дуже рідко, була схвалена науковою спільнотою різних країн одностайно. The author of the article investigates the phenomenon of the nickname of the monarch as a linguistic and cultural category. In the 50s of the 20th century, the philosophical theory of E. Kantorovich appeared that any king combines two bodies, namely: a natural body and a political body. It gained great popularity among historians and philosophers and, which happens very rarely, was unanimously approved by the scientific community of different countries.
Опис
Ключові слова
прізвиська монархів, лінгво-культурологічна категорія, філософська теорія Е. Канторовича, nicknames of monarchs, linguistic and cultural category, E. Kantorowitsch's philosophical theory
Цитування
Корнільєва Л. Феномен прізвиська монарха як лінгво-культурологічна категорія / Л. Корнільєва // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 159–161.