Художня концепція світу та руйнівна саморефлексія у творчості М. Еміса

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні поставлего за мету виявити оригінальність авторської постмодерністської концепції зворотного часу та саморефлексії в творчості М. Еміса. У літературі постмодернізму соціальна реальність втрачає свою головну характеристику і вже не є константою в межах життя людини через ймовірність радикальних змін, таких, як війна, і в той же час через взаємовплив одночасно існуючих реалій. Своєрідність творів Еміса у тому, що реальність, з одного боку, є продуктом людської діяльності в ході історичного розвитку, і в той же час і сама людина є продуктом реальності. The study aims to reveal the originality of the author's postmodern conception of inverse time and self-reflection in the work of M. Amis. In the literature of postmodernism social reality loses its main characteristic and is no longer a constant within human life because of the possibility of radical changes, such as war, and at the same time because of the interplay of simultaneously existing realities. The peculiarity of Amis's work is that reality is, on the one hand, a product of human activity in the course of historical development and, at the same time, man himself is a product of reality.
Опис
Ключові слова
Еміс М., саморефлексія, постмодернізм, Amis M., self-reflection, Postmodernism
Цитування
Лазарева О. Художня концепція світу та руйнівна саморефлексія у творчості М. Еміса / О. Лазарева // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 124–127.