Таксономічна та біологічна характеристика дикорослих злаків селища Високий

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто видову різноманітність дикорослих представників родини Злаків, які зростають на досліджуваній території. Визначено місце зростання видів маршрутним методом використовуючи при цьому додатки Gaia GPS та GPS Status, види злаків визначали за будовою суцвіть використовуючи класичні визначники та додаток PlantNet. Описано всі види дикорослих видів родини Злаків, які зростали в 2021 році на досліджуваній території. Серед них є практично цінні рослини, які необхідні в сільському господарстві. This study examined the species diversity of wild representatives of the cereal family growing in the study area. The location of species growth was determined using the route method, using Gaia GPS and GPS Status applications, and cereal species were identified by the structure of inflorescences using classical identifiers and PlantNet application. All species of wild cereal family growing in 2021 were described. year in the study area. Among them are practically valuable plants that are needed in agriculture.
Опис
Ключові слова
різноманіття, морфологiя, злаки, походження, diversity, morphology, cereals, origin
Цитування
Бондаренко Ю. О. Таксономічна та біологічна характеристика дикорослих злаків селища Високий : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Біологія та здоров’я людини / Ю. О. Бондаренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. ботаніки. – Харків, 2021. – 50 с. : табл. + дод.
Колекції