Ефективність впливу програми з Fіt Mіx на фізичну підготовленість юних шпажисток

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто методику розвитку фізичних здібностей шпажисток 12-13 років на основі застосування програми з Fіt Mіx. Учасники: 28 фехтувальників, які спеціалізуються у фехтуванні на шпагах (вік 12-13 років) в СК Уніфехт м. Харків. Усі діти та їх батьки дали згоду на участь в експерименті. Методи дослідження: аналіз літературних даних, тестування фізичної підготовленості, методи математичної статистики. Контрольна та експериментальна групи тренувались протягом 6 місяців з жовтня 2020 року по квітень 2021 року (розподіл по групам проводився випадковим засобом). Після проведення експерименту були виявлені достовірні відмінності між контрольною та експериментальної групами. За результатами тестів «біг 30 м», «викрут з гімнастичною палицею», в експериментальній групі дані показники достовірно вище в порівнянні зі спортсменками контрольної групи (р <0,05) Зроблено висновки: виявлено позитивний вплив застосування програми з Fіt Mіx у тренувальному процесі юних шпажистів. The paper examines the methodology of the development of physical abilities of epee girls aged 12-13 on the basis of the application of the with Fit Mix. Participants: 28 fencers specialising in epee fencing (age 12-13 years old) in SC Unifecht, Kharkiv. All children and their parents agreed to participate in the experiment. Methods of research: analysis of literature data, testing of physical fitness, methods of mathematical statistics. The control and experimental groups were trained for a period of 6 months from October 2020 to April 2021 (random assignment). After the experiment significant differences between the control and experimental groups were found. According to results of tests "running 30 m", "catch with a gymnastic stick", in experimental group these indicators are reliably higher in comparison with control group (p<0,05) Conclusions: positive influence of application of program with Fit Mix in training process of young epee-fencers is revealed.
Опис
Ключові слова
фехтування, Fіt mіx, шпажисти, фізична підготовленість, fencіng, epee fencers, physіcal fіtness
Цитування
Зеленцова А. О. Ефективність впливу програми з Fіt Mіx на фізичну підготовленість юних шпажисток : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / А. О. Зеленцова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. олімп. і проф. спорту, спорт. ігор та туризму. – Харків, 2021. – 52 с. : табл.
Колекції