Невичерпний скарб. 2022 № 1-2 (17-18)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
У бюлетені висвітлюються різноманітні аспекти діяльності Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, розкриваються особливості її фондів. У випуску: про те, як бібліотекарі продовжують самовдосконалюватися; про інформаційно-пошуковий електронний ресурс “Наукометричні профілі науковців ХНПУ імені Г. С. Сковороди”; про енциклопедичний довідник SK WIKI у цифрах; про участь в онлайн-конференціях та науковий напрям роботи бібліотеки, який є пріоритетний; про найбільшу у світі платформу літератури - Research4Life; про привітання з 85-річчям Валентини Іванівни Лозової та Леніни Іванівни Кожан; про цикл публікацій присвячених Г. С. Сковороді; про конкурс, який об’єднує та гуртує серця «Я читаю Г. С. Сковороду»; про вихід бібліотекарів на робочі місця, коли Харків у небезпеці.The bulletin covers various aspects of the activity of the H.S. Skovoroda Scientific Library of KhNPU, reveals the features of its funds. In the issue: how librarians continue to improve themselves; about the information and search electronic resource "Scientometric profiles of scientists of H.S. Skovoroda KhNPU"; about the SK WIKI encyclopedic guide in numbers; about participation in online conferences and the scientific direction of the library's work, which is a priority; about the world's largest literature platform - Research4Life; about congratulations on the 85th anniversary of Valentina Ivanovna Lozova and Lenina Ivanovna Kozhan; about the cycle of publications dedicated to H.S. Skovoroda; about the contest that unites and unites hearts "I read G.S. Skovorod"; about librarians going to work when Kharkiv is in danger.
Опис
Ключові слова
електронний бюлетень, читання, Сковорода Г. С., відеоконкурс, Лозова В. І., Ушкалов Л. В., конференції, electronic newsletter, reading, H. S. Skovoroda, video contest, V. I. Lozova, L. V. Ushkalov, conferences
Цитування
Невичерпний скарб : електрон. бюл. Наукової б-ки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди : вих. один раз у кв. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наукова б-ка. – 2022. - № 1-2 (17-18), січ.-черв. – 16 с.