Розвиток особистості вихованців інтернату молодшого шкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі узагальнено вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, аналізується проблема психічного розвитку дітей в закладах інтернатного типу, досліджуються особистісні особливості молодших школярів, що виховуються в умовах депривації батьківського впливу. В процесі експериментального дослідження виявлено загальні та відмітні характеристики показників самооцінки, особистісних рис, реакцій на фрустраційні ситуації у хлопців та дівчат вихованців інтернату. In the research the age features of junior schoolchildren are generalized, the problem of mental development of children in boarding schools is analyzed, personal features of young schoolchildren who are brought up in conditions of deprivation of parental influence are investigated. In the process of experimental research general and distinctive characteristics of self-esteem indicators, personal factors, reactions to frustration situations of boys and girls of boarding schools are revealed.
Опис
Ключові слова
молодший шкільний вік, депривація батьківського впливу, заклад інтернатного типу, вихованці інтернату, primary school age, Deprivation of parental influence, boarding school, boarders
Цитування
Скрипкіна К. В. Розвиток особистості вихованців інтернату молодшого шкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / К. В. Скрипкіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 57 с. : іл., табл.
Колекції