Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7530
Название: Розвиток мовлення дошкільників засобами арт-терапії
Другие названия: Speech development of preschoolers by means of art therapy
Авторы: Мерзлікіна, Ю. В.
Ключевые слова: мовлення
дошкільний вік
першокласники
арт-терапія
розвивальна програма
speech
preschool age
first-grade pupils
art therapy
development program
Дата публикации: 2022
Издательство: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Библиографическое описание: Мерзлікіна Ю. В. Розвиток мовлення дошкільників засобами арт-терапії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Ю. В. Мерзлікіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 64 с. : табл.
Краткий осмотр (реферат): У роботі здійснено теоретичний аналіз і узагальнення наукових підходів щодо розвитку мовлення дітей дошкільного віку, визначено комплекс методів дослідження мовленнєвого розвитку у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, виявлені рівні розвитку мовлення у дітей дошкільного віку і першокласників. Отримані при дослідженні мовленнєвого розвитку першокласників результати відображають потребу в цілеспрямованій роботі з розвитку мовлення молодших школярів. Водночас представляється доцільним розпочинати таку роботу з дітьми дошкільного віку. З метою оптимізації розвитку мовлення дітей дошкільного віку розроблена програма стимулювання розвитку мовлення дошкільників засобами арт-терапії. Основні завдання, що вирішувалися при реалізації програми: розвиток артикуляційної та дрібної моторики; розвиток уяви, слухового сприйняття, уваги та пам’яті; поповнення словникового запасу, розвиток зв’язного мовлення; розвиток логіко-граматичної структури мовлення; розвиток діалогічного та монологічного мовлення; підвищення комунікативної активності. Основними засобами розвитку мовлення дошкільників у запропонованій програмі виступили арт-терапевтичні засоби ізотерапії, казкотерапії, ігротерапії, кольоротерапії, музикотерапії, піскової терапії, танцювально-рухової терапії, робота з пластичним матеріалом. Результати формувального експерименту засвідчили ефективність застосування арт-терапевтичних засобів для розвитку мовлення дітей дошкільного віку. The results obtained within research of speech development of first-grade pupils, reflect requirement of the goal-oriented work directed to speech development of elementary schoolchildren. Meanwhile, it seems appropriate to start working in this regard with preschool children. With the purpose of speech development enhancement of preschool children, the program of speech development of preschoolers by means of art therapy has been adopted. The key objectives, having been accomplished during the program realization: development of the articulatory and fine motor skills; development of imagination, auditory comprehension, attention and memory; increase of vocabulary, connected speech development; development of the logical-grammatical speech structure; dialogic and monologic speech development; communicative activity increase. The following art-therapeutic means of speech development of preschoolers have been performed in the proposed program as the primary ones: visual art therapy, fairy tale therapy, play therapy, color therapy, music therapy, sand therapy, dance movement therapy, working with flexible material. The results of the formative assessment have proved the art-therapeutic means effectiveness for speech development of preschool children.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7530
Располагается в коллекциях:2022

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Мерзлікіна Ю. В. Розвиток мовлення дошкільників засобами арт-терапії .pdf
  Restricted Access
468.48 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть    Запрос копии


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.