Особливості агресивності підлітків в залежності від рівня соціально-психологічної адаптації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі визначено фактори соціально-психологічного розвитку особистості; узагальнено вікові особливості дітей підліткового віку; розглядаються теоретичні основи проявів агресивної поведінки, особливостей структури сім’ї та її впливу на розвиток особистості підлітка. В експериментальній частині дослідження наводяться дані залежності проявів агресивної поведінки підлітків від рівня соціально-психологічної адаптації та сімейного оточення. В роботі надано психолого-педагогічні рекомендації. The factors of social and psychological development of personality are determined in the work; the age peculiarities of adolescent children are generalized; the theoretical bases of manifestations of aggressive behavior, the features of family structure and its influence on the development of adolescent personality are considered. The experimental part of the study presents the dependence of aggressive manifestations on psychological adaptation and family environment. Psychological and pedagogical recommendations are provided.
Опис
Ключові слова
підлітковий вік, агресивна поведінка, соціально-психологічна адаптація, соціалізація особистості, сімейне оточення, adolescence, aggressive behavior, socio-psychological adaptation, socialization of the personality, family environment
Цитування
Каменецька А. О. Особливості агресивності підлітків в залежності від рівня соціально-психологічної адаптації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / А. О. Каменецька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 62 с. : іл.
Колекції