Характеристика функціонального стану серцево-судинної системи учнів 10–12 років м. Лозова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто характеристику функціонального стану серцево-судинної системи дітей шкільного віку м. Лозова. Проведена комплексна оцінка функціонального стану серцево-судинної системи учнів. Отримані результати дослідження можуть бути науковою основою для розробки медико-біологічних та психолого-педагогічних програм, спрямованих на покращення процесів навчння, на зниження рівня напруження регуляторних механізмів та профілактики психосоматичних захворювань у дітей. In work the characteristic of a functional condition of a cardiovascular system of children of school age of Lozovaya city is considered. The complex estimation of the functional condition of the cardiovascular system of pupils is carried out. The results of the study can be a scientific basis for the development of biomedical and psychological and pedagogical programs aimed at improving learning processes, reducing the level of tension of regulatory mechanisms and the prevention of psychosomatic diseases in children.
Опис
Ключові слова
серцево-судинна система, функціональний стан, збереження здоров'я дітей, фізичні вправи, cardiovascular system, functional status, Maintaining the health of children, physical exercise
Цитування
Кривцун К. В. Характеристика функціонального стану серцево-судинної системи учнів 10–12 років м. Лозова : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 091 Біологія / К. В. Кривцун ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. анатомії та фізіології людини ім. Я. Р. Синельникова. – Харків, 2022. – 66 с. : іл.
Колекції