Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи студентів ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто оцінку функціонального стану серцево-судинної системи 98 студентів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, фактори, що впливають на функціональний стан молоді, досліджено рівень функціонального стану досліджуваних, розроблено план-конспект уроку для 8-го класу "Робота серця". The work considers the assessment of the functional state of the cardiovascular system in 98 students of H. S. Skovoroda Kharkov National Pedagogical University, the factors influencing the functional state of young people, the level of functional state of the subjects was investigated, the plan-concept of the lesson for the 8th grade "Work of the heart" was developed.
Опис
Ключові слова
серцево-судинна система, здоров'я студентів, функціональний стан, функциональна діагностика, cardiovascular system, student health, functional status, functional diagnostics
Цитування
Борисенко А. О. Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи студентів ХНПУ імені Г. С. Сковороди : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Природничі науки) / А. О. Борисенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. анатомії та фізіології людини ім. Я. Р. Синельникова. – Харків, 2022. – 43 с. : іл.
Колекції