«Жінки для втіхи» як явище японського окупаційного режиму періоду Другої світової війни в Південно-Східній Азії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота присвячена феномену «Іанфу», який виник і розвивався напередодні та в роки Другої світової війни ‒ період розквіту Японської імперії як метрополії, під владою якої знаходилася значна частина Південно-Східної Азії. Проблема «жінок для втіхи» аналізується на фоні військово-політичного та соціально-економічного розвитку країн, які перебували під протекторатом Японії. Досліджено персоналії ініціаторів впровадження та жертв цієї політики. Автором зроблені висновки про те, що явище «Іанфу» було вимушеним заходом для керівництва Японської імператорської армії, з одного боку, а з іншого ‒ обернулося військовим злочином проти прав людини, багаторічною прихованою ворожнечею між Японією та державами Східної та Південно-Східної Азії в післявоєнний період. The scientific work is devoted to the Yanfu phenomenon, which appeared and developed before and during World War II ‒ the heyday of the Japanese Empire as a metropolis, which ruled the large part of South East Asia. The problem of «women for comfort» has been analyzed against the background of military-political and socio-economic development of the countries under the Japanese protectorate. The personalities of the initiators of the implementation of this policy and its victims have been studied. The conclusions that the Yanfu phenomenon was a forced measure for the Japanese army leadership, on the one hand, and on the other hand, it was the crime against human rights and a long-standing hidden enmity between Japan and the states of East and South East Asia in the postwar period, have been made by the author.
Опис
Ключові слова
«жінки для втіхи», жертви, японський окупаційний режим, Японська імператорська армія, Друга світова війна, Південно-Східна Азія, «women for comfort», victims, Japanese occupation regime, Japanese Imperial Army, World War II, South East Asia
Цитування
Омельченко В. О. «Жінки для втіхи» як явище японського окупаційного режиму періоду Другої світової війни в Південно-Східній Азії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Історія / В. О. Омельченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2022. – 85 с.
Колекції