Ізраїльсько-палестинський конфлікт в ХХІ столітті: перспективи врегулювання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі розглянуто питання ізраїльсько-палестинського конфлікту в ХХІ столітті та перспективи його врегулювання, а також історичні витоки арабо-ізраїльського конфлікту. Палестино-ізраїльське протистояння – це багаторічний конфлікт, який є одним з ключових на Близькому Сході. В магистерской работе рассмотрены вопросы израильско-палестинского конфликта в ХХІ веке и перспективы его урегулирования, а также исторические истоки арабо-израильского конфликта. Палестино-израильское противостояние – это многолетний конфликт, являющийся одним из ключевых на Ближнем Востоке.This master's thesis examines the Israeli-Palestinian conflict in the twenty-first century and the prospects for its resolution, as well as the historical origins of the Arab-Israeli conflict. The Palestinian-Israeli confrontation is a long-standing conflict that is one of the key ones in the Middle East.
Опис
Ключові слова
іслам, юдаїзм, врегулювання, арабо-ізраїльський конфлікт, терористичні організації, ислам, иудаизм, урегулирование, арабо-израильский конфликт, террористические организации, Islam, Judaism, settlement, Arab-Israeli conflict, terrorist organizations
Цитування
Водяницька Л. С. Ізраїльсько-палестинський конфлікт в ХХІ столітті: перспективи врегулювання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Історія / Л. С. Водяницька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2021. – 89 с. : іл., табл. + дод.
Колекції