Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня магістр зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях розроблені та викладені на основі державних стандартів вищої освіти України та «Положення про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди» загальні вимоги до змісту і оформлення кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня магістр зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Рекомендовано для використання здобувачами освіти та викладачами при написанні кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня магістр. The guidelines developed and set out on the basis of state standards of higher education of Ukraine and "Regulations on the graduate qualification work of applicants for the first (bachelor) and second (master) level of higher education of H. Skovoroda KNPU" general requirements for the content and design of qualification works for a master's degree in specialty 011 Education, pedagogical sciences. It is recommended for use by education applicants and teachers when writing qualification works for a master's degree.
Опис
Ключові слова
освітні науки, педагогічні науки, кваліфікаційні роботи, магістратура, методичні рекомендації, educational sciences, qualification works, magistracy, methodological guidelines
Цитування
Башкір О. І. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня магістр зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки / О. І. Башкір ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2021. – 24 с.