ОЦІНКА НАСІННЯ T. MONOCOCCUM L ДО ВОДНОГО СТРЕСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-10-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський національний аграрний університет
Анотація
У статті вивчено вплив водного стресу на насіння диплоїдної пшениці різного географічного походження. Водний стрес моделювався шляхом пророщування насіння у розчинах полімеру поліетиленгліколю 6000 (ПЕГ 6000). Було виявлено, що проростання насіння не викликало, порівняно з контролем, значного зниження їх схожості. В статье изучено влияние водного стресса на семена диплоидной пшеницы различного географического происхождения. Водный стресс моделировался путем проращивания семян в растворах полимера полиэтиленгликоля 6000 (ПЭГ 6000). Было обнаружено, что прорастание семян не вызывало, по сравнению с контролем, значительного снижения их всхожести. The influence of water stress on diploid wheat seeds of different geographical origin has been studied. Water stress was simulated because of seed germination in solutions of polymer polyethylene glycol 6000 (PEG 6000). It was found that seed germination did not cause, compared with the control, a significant decrease in its germination.
Опис
Ключові слова
Triticum monococcum L, насіння, водний стрес, посухостійкість, семена, водный стресс, засухоустойчивость, seed, water stress, drought tolerance
Цитування
Твердохліб О. В. Оцінка насіння T. monococcum L до водного стресу / О. В. Твердохліб, Д. Марюха, Фу Хао // Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій [Електронне видання] : XXІІ Міжнар. наук.-практ. форум, Дубляни, 5–7 жовт. 2021 р. / Львів. нац. агр. ун-т. – Львів ; Дубляни, 2021. – Т. 1. – С. 370–373.