ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті розглянуто, що завдяки інтерактивним методам на уроках біології у старшій школі ми розвиваємо критичне мислення, творчий підхід до вирішення проблем. Засвоєння знань відбувається у процесі розв’язання конкретної життєвої чи змодельованої проблеми, що підвищує інтерес до природничих наук. В статье рассмотрено, что благодаря интерактивным методам на уроках биологии в старшей школе, мы развиваем критическое мышление, творческий подход к решению проблем. Усвоение знаний происходит в процессе решения конкретной жизненной или смоделированной проблемы, что повышает интерес к естественным наукам. The article considers that thanks to interactive methods at biology lessons in high school, we develop critical thinking and a creative approach to problem solving. The learning takes place in the process of solving a concrete real-life or simulated problem, which increases interest in the natural sciences.
Опис
Ключові слова
старша школа, уроки біології, інтерактивні методи, старшая школа, уроки биологии, интерактивные методы, high school, biology lessons, interactive methods
Цитування
Твердохліб О. В. Використання інтерактивних методів на уроках біології старшої школи / О. В. Твердохліб, В. В. Меженська, В. М. Бондаренко // Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи : ІІІ Всеукр. наук.-метод. Інтернет-конф. з міжнар. участю / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2021. – С. 109–111.