Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7378
Title: ДО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Other Titles: К ПРОБЛЕМЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
TO THE PROBLEM OF FORMATION OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Authors: Бацилєва, О. В.
Пузь, І. В.
Keywords: екологічна свідомість
студентська молодь
освітнє середовище
аксіоекопсихологія
экологическое сознание
студенческая молодежь
образовательная среда
аксиоэкопсихология
ecological consciousness
student youth
education environment
axioecopsychology
Issue Date: 3-Jun-2021
Publisher: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Citation: Бацилєва О. В. До проблеми становлення екологічної свідомості студентської молоді в умовах освітнього середовища / О. В. Бацилєва, І. В. Пузь // Психолого-педагогічні координати розвитку особистості : зб. наук. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 3–4 черв. 2021 р. / Нац. ун-т Полтав. політехн. ім. Ю. Кондратюка [та ін.]. – Полтава, 2021. – С. 19–22.
Abstract: У статті розглянуто значення проблеми становлення екологічної свідомості студентської молоді в умовах освітнього середовища. Екологічна свідомість – це вищий рівень психічного відображення природного, штучного та соціального середовища і свого внутрішнього світу; рефлексія місця та ролі людини в екологічному світі, а також саморегуляція цього відображення. В статье рассматривается значение проблемы становления экологического сознания студенческой молодежи в условиях образовательной среды. Экологическое сознание – это высший уровень психического отражения природной, искусственной и социальной среды и своего внутреннего мира; рефлексия места и роли человека в экологическом мире, а также саморегуляция этого отражения. The article considers the importance of the problem of formation of ecological consciousness of students in the conditions of educational environment. Ecological consciousness is the highest level of mental reflection of natural, artificial and social environment and its inner world; reflection of place and role of man in the ecological world, as well as self-regulation of this reflection.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7378
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бацилєва О. В..pdf748.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.