До питання про впровадження технології розвитку критичного мислення в сучасній початковій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університет
Анотація
У статті порушено проблему сутності критичного мислення, розглянуто основні прийоми та види діяльності вчителя та учнів під час впровадження на уроках початкової школи технології розвитку критичного мислення. В статье поднята проблема сущности критического мышления, рассмотрены основные приемы и виды деятельности учителя и учащихся при внедрении на уроках начальной школы технологии развития критического мышления. The article raises the problem of the essence of critical thinking and discusses the main methods and activities for teachers and pupils when introducing critical thinking in primary school lessons.
Опис
Ключові слова
критичне мислення, початкова школа, прийоми роботи вчителя та учнів, види діяльності вчителя та учнів, критическое мышление, начальная школа, приемы работы учителя и учеников, виды деятельности учителя и учеников, critical thinking, primary school, work techniques of teacher and pupils,, types of activities of teachers and pupils
Цитування
Лавренко С. О. До питання про впровадження технології розвитку критичного мислення в сучасній початковій школі / С. О. Лавренко // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2017. – Вип. 75, т. 3. – С. 182–185.