АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНИХ ДІТЕЙ ВІКОМ 10-11 РОКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Анотація
У цій статті були досліджені дані про адаптаційний потенціал сучасних дітей віком 10-11 років. В этой статье были исследованы данные об адаптационном потенциале современных детей 10-11 лет. In this article, data on the adaptive potential of modern children of 10-11 years old were investigated.
Опис
Ключові слова
адаптаційний потенціал, сучасні діти, діти віком 10-11 років, адаптационный потенциал, современные дети, дети в возрасте 10-11 лет, adaptive potential, modern children, children aged 10-11 years
Цитування
Коц С. М. Адаптаційний потенціал сучасних дітей віком 10-11 років / С. М. Коц, В. П. Коц, В. О. Луганська // Освіта і здоров’я підростаючого покоління : матеріали міжнар. симпозіуму : зб. наук. пр. в 2-х ч. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: С. В. Страшко та ін.]. – Вип. 3., ч. 1. – Київ : Алатон, 2021. – С. 94–95.