Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7357
Title: Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів здо на засадах інтердисциплінарності
Other Titles: Педагогические условия подготовки будущих воспитателей на основе интердисциплинарности
Pedagogical conditions for the training of future educators are based on interdisciplinarity
Authors: Харченко, Я. М.
Keywords: педагогічні умови
підготовка
вихователь
інтердисциплінарність
педагогические условия
подготовка
воспитатель
интердисциплинарность
pedagogical conditions
training
educator
interdisciplinarity
Issue Date: 16-Dec-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Харченко Я. М. Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів ЗДО на засадах інтердисциплінарності / Я. М. Харченко // Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації : матеріали VI наук.-практ. конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищої освіти ф-ту дошкільної освіти, Харків, 16 груд. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Н. Г. Тарарак]. – Харків : ХНПУ, 2021. – Ч. 1. – С. 225-233.
Abstract: У статті зроблено огляд сучасних підходів до визначення понять «інтеграція», «інтердисциплінарний підхід», «підготовка», встановлено їх співвідношення. Проаналізовано проблему організації підготовки майбутніх вихователів ЗДО на засадах інтердисциплінарності. В статье сделан обзор современных подходов к определению понятий «интеграция», "интердисциплинарный подход», «подготовка» их соотношение. Проанализирована проблема организации подготовки будущих воспитателей ЗДО на основе интердисциплинарности. The article reviews current approaches to definition the concepts of "integration", "interdisciplinary approach", "training", established their ratio. The problem of the organization of preparation of the future is analyzed educators of ZDO on the basis of interdisciplinarity.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7357
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Харченко_стаття.doc5.05 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.