Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7356
Title: Підготовка вихователів до розвитку здібностей дітей в процесі музичної діяльності
Other Titles: Подготовка воспитателей к развитию способностей детей в процессе музыкальной деятельности
Training educators for the development of children's abilities in the process of musical activity
Authors: Кушнар, Л. І.
Keywords: вихователь
дитина
розвиток
музична діяльність
воспитатель
ребенок
развитие
музыкальная деятельность
educator
child
development
musical activity
Issue Date: 16-Dec-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Кушнар Л. І. Підготовка вихователів до розвитку здібностей дітей в процесі музичної діяльності / Л. І. Кушнар // Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації : матеріали VI наук.-практ. конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищої освіти ф-ту дошкільної освіти, Харків, 16 груд. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Н. Г. Тарарак]. – Харків : ХНПУ, 2021. – Ч.1. – С. 135–141.
Abstract: В статті розглянуто проблему підготовка вихователів до розвитку здібностей дітей дошкільного віку в процесі музичної діяльності. Визначено можливості музичної діяльності в освітньому просторі, в процесі якої формується готовність вихователя до розвитку здібностей дітей дошкільного віку.В статье рассмотрена проблема подготовка воспитателей к развитии способностей детей дошкольного возраста в процессе музыкальной деятельности. Определены возможности музыкальной деятельности в образовательном пространстве, в процессе которой формируется готовность воспитателя к развитию способностей детей дошкольного возраста.The article considers the problem of preparing educators for development of abilities of preschool children in the process of musical activity. Possibilities of musical activity in the educational space, in the process are determined which forms the readiness of the educator to develop the abilities of children preschool age.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7356
Appears in Collections:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кушнар_стаття.doc4.44 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.