Академічна доброчесніть: від початкової школи – до закладу вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці; Фундація АДД
Анотація
Академічна доброчесність – це вимога сучасного життя. Її основи закладаються ще в початкових класах, а формування відбувається протягом всього навчання людини. Новації НУШ, інформаційно-просвітницькі заходи в середній та старшій школі сприяють формуванню академічної доброчесності під час навчання у школі та стають її нормою у закладах вищої освіти. Академическая доброчестность – это требование современной жизни. Ее основы закладываются еще в начальных классах, а формирование происходит на протяжении всего обучения человеку. Новации НУШ, информационно-просветительские мероприятия в средней и старшей школе способствуют формированию академической доброчестности во время обучения в школе и становятся ее нормой в высших заведениях образования. Academic integrity is a requirement of modern life. her the foundations are laid in the elementary grades, and the formation takes place throughout human learning. NUS innovations, informational and educational activities in secondary and high school contribute to the formation of academic integrity during schooling and become its norm in higher education institutions education.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, академічне письмо, вміння, навички, академическая доброчестность, академическое письмо, умения, навыки, academic integrity, academic writing, skills
Цитування
Лавренко С. О. Академічна доброчесніть: від початкової школи – до закладу вищої освіти / С. О. Лавренко // Академічна доброчесність: виклики сучасності : зб. наук. есе учасників дистанц. етапу наук. стажування для освітян, Варшава, 11–23 берез. 2019 р. / Ін-т міжнар. академ. і наук. співпраці ; редкол: Ю. М. Главчева (голов. ред. ) [та ін.]. – Варшава, 2019. – С. 112–115.