Християнське виховання батьків як одна із провідних концепцій організації і змісту педагогічної освіти батьків у зарубіжній та вітчизняній науці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Publishing House «Education and Science»
Анотація
Теорія і практика педагогічної освіти батьків можуть ґрунтуватися на різних положеннях. Не існує однієї загальної теорії виховання батьків, а є розмаїття теоретичних напрямків, точок зору, різних підходів, в тому числі і до практичного виховання батьків. Спільною для них є думка про те, що в основі вдосконалення сімейного виховання лежить робота по підвищенню рівня педагогічної освіти батьків, як важливої умови вирішення соціальних проблем. Теория и практика педагогического образования родителей могут основываться на разных положениях. Не существует одной общей теории воспитания родителей, а есть разнообразие теоретических направлений, точек зрения, разных подходов, в том числе и к практическому воспитанию родителей. Общим для них является мнение о том, что в основе усовершенствования семейного воспитания лежит работа по повышению уровня педагогического образования родителей, как важного условия решения социальных проблем. The theory and practice of teacher education for parents can be based on different assumptions. There is no one general theory of parenting, but there is a variety of theoretical directions, points of view, different approaches, including the practical education of parents. Common to them is the opinion that the basis for improving family education is the work to improve the level of pedagogical education of parents, as an important condition for solving social problems.
Опис
Ключові слова
педагогічна освіта батьків, виховання батьків, християнське виховання батьків, педагогическое образование родителей, воспитание родителей, христианское воспитание родителей, pedagogical education of parents, parenting, christian upbringing of parents
Цитування
Єсьман І. В. Християнське виховання батьків як одна із провідних концепцій організації і змісту педагогічної освіти батьків у зарубіжній та вітчизняній науці / І. В. Єсьман // Moderni vymozenosti vedy-2010 : materialy V mezinarodnoi vedecko-prakticka conference, Praha, 2010. – Praha : Education and Science, 2010. – Dil 10 : Pedaqoqika. – S. 51–54.