Методичні рекомендації щодо написання та захисту курсових робіт з англійської мови, літератури та методики їх викладання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-01-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації розроблені з метою науково-методичного забезпечення самостійної роботи здобувачів під час виконання наукового дослідження (курсової роботи) з англійської мови, літератури та методики їх викладання. Видання призначене для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Methodical recommendations are developed for the purpose of scientific and methodical maintenance of independent work of applicants during writing of scientific research (course work) on English language, literature and methods of their teaching. The publication is intended for applicants of the first (bachelor's) level of higher education.
Опис
Ключові слова
курсова робота, англійська мова, література, методика викладання, методичні рекомендації, course work, the English language, literature, teaching methods, methodical recommendations
Цитування
Костікова І. І. Методичні рекомендації щодо написання та захисту курсових робіт з англійської мови, літератури та методики їх викладання / І. І. Костікова , О. А. Гончарова , О. О. Гуліч ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 27 с.