Криптовалюта та її розвиток у сучасній економіці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Еlectronic Scientific and Practical Journal "WayScience"
Анотація
В статті розглянуто криптовалюту, або віртуальні гроші. Криптовалюта – це вид цифрової валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні і застосуванні різних криптографічних методів захисту. Функціонування системи відбувається децентралізовано в розподіленій комп'ютерній мережі. Уряди і центральні банки різних країн суперечливо ставляться щодо застосування таких новацій. Тому вивчення ринку криптовалют, його регулювання, вплив на фінансові системи країн світу набуває актуальності в наші дні. В статье рассмотрена криптовалюта или виртуальные деньги. Криптовалюта – это вид цифровой валюты, эмиссия и учет которой основаны на асимметричном шифровании и применении различных криптографических методов защиты. Функционирование системы происходит децентрализовано в распределенной компьютерной сети. Правительства и центральные банки разных стран противоречиво относятся к применению таких новаций. Поэтому изучение рынка криптовалют, его регулирование, влияние на финансовые системы стран мира приобретает актуальность в наши дни. This article looks at cryptocurrency or virtual money. Cryptocurrency is a type of digital currency whose issuance and accounting is based on asymmetric encryption and the application of various cryptographic security methods. The system functions in a decentralised way on a distributed computer network. Governments and central banks in various countries are controversial about the application of such innovations. Therefore, the study of the cryptocurrency market, its regulation, and its impact on the financial systems of countries around the world is becoming relevant today.
Опис
Ключові слова
криптовалюта, сучасна економіка, віртуальні гроші, банки, криптовалюта, современная экономика, виртуальные деньги, банки, cryptocurrency, modern economy, virtual money, banks
Цитування
Гуцан Т. Г. Криптовалюта та її розвиток у сучасній економіці / Т. Г. Гуцан, О. Г. Гуліч // Ways of science development in modern crisis conditions : abstracts of the 2nd International Scientific and Practical Internet Conference, Dnipro, June 3–4, 2021 / Еlectronic Scientific and Practical Journal "WayScience". – Dnipro, 2021. – Рр. 243–245.