Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7255
Название: Застосування кейсів під час проведення практичних занять
Другие названия: Применение кейсов при проведении практических занятий
Application of cases during practical classes
Авторы: Стороженко, Т. В.
Ключевые слова: кейси
практичні заняття
студенти
кейс-метод
кейсы
практические занятия
студенты
кейс-метод
cases
practical classes
students
case method
Дата публикации: 18-ноя-2019
Издательство: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Библиографическое описание: Стороженко Т. В. Застосування кейсів під час проведення практичних занять / Т. В. Стороженко // Сучасні тенденції організаційно-методологічного забезпечення підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції : матеріали Всеукр. наук.-метод. Інтернет-конф. з проблем вищ. освіти і науки, Харків, 18 лист. 2019 р. / Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2019. – С. 240–243.
Краткий осмотр (реферат): В статті розглянуто кейс-метод, це техніка навчання, що використовує опис реальних економічних, соціальних і бізнес-ситуацій. Кейс-метод можна підганяти під будь-які завдання курсу і навіть додумувати деякі деталі, для більшого інтересу студентів, що є великою перевагою кейсів. Кейси ґрунтуються на реальному фактичному матеріалі або ж наближені до реальної ситуації. Даний метод дає нам поглиблений аналіз бізнес-ситуації, він так само акцентує увагу на участі в обговоренні, а не сам процес навчання, де викладачі є модераторами, які задають відповідні питання в ході дискусії студентів і оцінюють ідеї, які вони генерують. В статье рассмотрен кейс-метод, это техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Кейс-метод можно подгонять под любые задачи курса и даже додумывать некоторые детали для большего интереса студентов, что является большим преимуществом кейсов. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. Данный метод дает нам углубленный анализ бизнес-ситуации, он также акцентирует внимание на участии в обсуждении, а не сам процесс обучения, где преподаватели являются модераторами, которые задают соответствующие вопросы в ходе дискуссии студентов и оценивают генерируемые ими идеи. This article deals with the case method, a learning technique that uses descriptions of real economic, social and business situations. The case method can be adapted to any course objectives and even to elaborate some details for greater student interest, which is a great advantage of case studies. The case studies are based on real factual material or are the case studies are based on real factual material or are close to a real-life situation. This method gives us an in-depth analysis of the business situation, it also emphasises participation in the discussion rather than the learning process itself, where the teachers are moderators who ask relevant questions during the discussion of the students and assess the ideas they generate.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7255
Располагается в коллекциях:Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Стороженко Т. В. .pdf416.09 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.