ПОЛІПШЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-22
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет
Анотація
Стаття присвячена використанню спортивного орієнтування з метою залучення студентів до регулярних занять фізичною культурою та спортом. Висвітлюються методи фізичної та технічної підготовки початківців. Проведений аналіз досягнень студентів дозволяє рекомендувати цей вид спорту як доступний та ефективний засіб фізичної підготовки, оздоровлення, активного способу життя. Статья посвящена использованию спортивного ориентирования для привлечения студентов к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Освещаются методы физической и технической подготовки начинающих. Проведенный анализ достижений студентов позволяет рекомендовать этот вид спорта как доступное и эффективное средство физической подготовки, оздоровления, активного образа жизни. The article is devoted to the use of orienteering in order to attract students to regular physical education and sports. Methods of physical and technical training of beginners are covered. The analysis of students' achievements allows us to recommend this sport as an affordable and effective method of physical training, recovery, active lifestyle.
Опис
Ключові слова
спортивне орієнтування, технічна підготовка, студенти, дистанція, карта, азимут, спортивная ориентировка, техническая подготовка, студенты, дистанция, sports orienteering, technical training, student, distance, map, azimuth
Цитування
Шип Н. Є. Поліпшення фізичної підготовки студентів засобами спортивного орієнтування / Н. Є. Шип // Сучасні тенденції, спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. тез ІІ наук.-практ. Internet-конф. з міжнар. участю, присвяч. пам'яті проф. О. В. Пєшкової, Харків, 22–23 квіт. 2021 р. / Нац. фарм. ун-т. – Харків, 2021. – Вип. 2. – С. 223–226.