Роль держави в гарантуванні права дитини на належне утримання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Держава грає провідну роль в забезпеченні права дитини на отримання належного утримання. На першому етапі, держава розробляє механізм гарантування права дитини на отримання утримання від членів сім'ї і родичів, на другому етапі - держава бере на себе обов'язок по наданню дитині права на належне утримання. Государство играет ведущую роль в обеспечении права ребенка на получение должного содержания. На первом этапе государство разрабатывает механизм гарантирования права ребенка на получение содержания от членов семьи и родственников, на втором этапе – государство берет на себя обязанность по предоставлению ребенку права на должное содержание. State plays a leading role in ensuring the child's right to receive due maintenance. At the first stage, the state develops a mechanism to guarantee the right child to receive maintenance from family members and relatives, in the second stage - the state undertakes to give the child the right to due maintenance.
Опис
Ключові слова
трудове право, сімейний кодекс України, права дитини, матеріальне утримання дитини, аліменти, аспірантські роботи, трудовое право, семейный кодекс Украины, права ребенка, материальное содержание ребенка, алименты, аспирантские работы, labor law, family code of Ukraine, children's rights, material maintenance of the child, alimony, graduate work
Цитування
Гелашвілі А. Г. Роль держави в гарантуванні права дитини на належне утримання / А. Г. Гелашвілі // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 217–219.